За първи път от 2009 акционерите на „Софарма” остават без дивидент

14 май 2015 - 15:30 |   Прочетена (2431) |   Препоръчай (1) |   Коментари (2)

Съветът на директорите на „Софарма” АД свиква общо събрание на акционерите на 19 юни. От предложения дневен ред прави впечатление, че за първи път от 2009 година и за едва втори от повече от десетилетие не е предвидено разпределянето на дивидент.

Частта за разпределение на печалбата предвижда ОСА да приеме предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва:

Нетната печалба за 2014 год. е в размер на 26 532 491,96 лева /двадесет и шест милиона петстотин тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 96 ст./. Неразпределената печалба от предишни периоди е в размер на 2 620 712,71 лева / два милиона шестстотин и двадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 71 ст./.

Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 29 153 204.67 лева /двадесет и девет милиона сто петдесет и три хиляди двеста и четири лева и 67 ст./.

 След заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 2 915 320.46 лева /два милиона деветстотин и петнадесет хиляди триста и двадесет лева и 46 ст./, останалата сума в размер на 26 237 884.21 лева /двадесет и шест милиона двеста тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и 21 ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.

Решението сочи, че няма да се разпределя дивидент на акционерите.

Етикети:

,

,

,

Реклама

Коментари »

konsperaciq
14 май 2015 - 16:35
1
Слочаенос????!!!!??? На дали!!!
:)
14 май 2015 - 17:48
2
Всьо в порядке!
 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »