Предстоят плащания по облигациите на ИКПД

07 ноември 2014 - 11:07 |   Прочетена (1232) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

На 14.11.2014 год. настъпва лихвено и амортизационно плащане по емисия облигации на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA). ISIN кодът на емисията е BG2100019079. Купонът е 7.00%.

Общият размер на амортизационното плащане е 62 500 евро или по 12.5 евро на облигация.

След 14.11.2014 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху 3 000 000 евро. Сделки на Борсата, сключени след 07.11.2014 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 600.00 евро.

Право на лихвено и амортизационно плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 11.11.2014 год. Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено и амортизационно плащане е 07.11.2014 год.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »