Пампорово АД ще се делиства от БФБ

16 юли 2014 - 11:34 |   Прочетена (874) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Съветът на директорите на Пампорово АД е взел решение за свикване на Извънредно общо събрание на дружеството, което да се проведе на 3 септември, съобщи компанията в борсово известие.

От проекта за решение става ясно, че на събранието ще се гласува за отписване на Пампорово АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На 13 май Комисията за финансов надзор одобри търгово предложението на „Сиесайеф” АД за закупуване на акции на „Пампорово” АД от останалите акционери на дружеството.

На 11 април „Сиесайеф” повиши цената в търговото за Пампорово до 7.80 лв. за акция, като още тогава заяви, че възнамерява да поиска отписване на компанията от регисъра на публичните дружества.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »