Акционерите на Монбат одобриха дивидента

30 юни 2014 - 15:22 |   Прочетена (683) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Общото събрание на акционерите на «Монбат» прие решение печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 12 784 012.30 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент: 

Брутен размер на дивидента за една акция 0.23 лева; Нетен размер на дивидента на една акция - 0.2185 лева за акционерите физически лица. 

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС.

ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. 

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »