Монбат АД предвижда 8.97 милиона лева за дивиденти

27 май 2014 - 09:42 |   Прочетена (670) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Монбат свиква редовното общо събрание на акционерите си на 30 юни в Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1 ”. На него, освен стандартните точки, акционерите ще трябва да одобрят и разпределението на печалбата за миналата година.

Предложението за решение предвижда печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 12 784 012 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС.

ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »