Печалбата на Слънчо за 2012 се сви с 6%

18 януари 2013 - 19:16 |   Прочетена (509) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Базираният в Свищов производител на детски каши, зърнени и екструдирани храни, Слънчо АД, реализира ръст от 6.4% в приходите за 2012 година, до 4.25 милиона лева. Нетната печалба се свива с 6%, до 990 хиляди лева.

Приходите от продажба на продукция са на стойност 4.11 милиона лева, като 1.66 милиона от тях са реализирани от цеха за екструдирани продукти, 1.96 милиона от детския цех, 246 хиляди от цех за детски стерилизирани храни, 208 хиляди от диетичния цех, 33 хиляди от мелницата, 15 хиляди от продажба на материали и т.н

Увеличението при продажбите на детски храни е с 1,71 %,  ръстът в продажбите на екструдирани продукти е с 2,27 %. Подписан е договор за производство на екструдирани продукти с марка “ Чипи” с “Интерснак България“ ЕООД.

През месец юни стартират продажби на детски стерилизирани храни.

Разходите за дейността през периода 01.01.2012 – 31.12.2012  г.са се увеличили спрямо 2011  год. с 11,51 %. Увеличението се дължи на по–скъпите суровини използвани при производството на готова продукция, а така също и на увеличеното производство в натурално отношение, както и необходимите разходи за производство на детски стерилизирани храни. 

Печалбата преди данъци реализирана през периода 01.01.2012 – 31.12.2012  год.  е 1.1 милиона лева, като в сравнение със същия период на 2011 год. е намаляла със 70 хиляди лева.

Разходите по икономически елементи възлизат на 3.46 милиона лева, като са се увеличили с 19.07 % в сравнение с 2011 год.

Те включват: разходи за материали – с относителен дял от 69.07% ( 71.26 % - 2011 год.), разходи за външни услуги – 5.49 % ( 4.68 % - 2011 год.),  разходи за амортизации – 6.62% ( 3.20 % - 2011  год.),  разходи за възнаграждения – 15.50% ( 17.11% - 2011 год.), разходи за осигуровки – 2.86% ( 3.13 % - 2011 год.) и други разходи 0.46 % ( 0.62% - 2011 год ).

Анализът показва,  че относителният дял на разходите по направления се променя в структурно отношение.  Увеличава се делът на разходите за външни услуги и амортизации, а се намалява делът на разходите за материали, заплати и осигуровки.

Паричните средства нарастват за година с близо 30%, до 1.34 милиона лева. Нетният паричен поток от оперативна дейност е положителен, в размер от 433 хиляди лева. Собственият капитал расте до 5.63 милиона лева, при 4.64 милиона лева преди година. Дружеството традиционно няма ливъридж – собственият капитал съставлява 97.5% от пасива.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »