„Еуротерра България“ ще купи парцел в Гърция за 480 000 евро

25 октомври 2012 - 13:19 |   Прочетена (654) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Еуротерра България АД (4EJ) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.12.2012 година. Основният пункт в събранието е свързан с приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на Еуротерра България АД да сключат сделката, описана в мотивирания доклад на СД, а именно: придобиване от Еуротерра България АД на недвижим имот, находящ се в Република Гърция.

От материалите за общото събрание е видно, че  сделката по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК е  за придобиване на имот в Гърция от EUROTERRA A.T.E.Δ.A. за 480 000 евро. Имотът е на остров Левкада, с площ 1040 кв.м, УПИ, кинт 0.80, с излаз на две улици, с лице 13 метра, възможност за застрояване 832 кв.м., разрешение за строеж 323/2008 валидно до 2016 год.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.01.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.11.2012 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.11.2012 год.

Етикети:

,

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »