Ръст в приходите и печалбата на Алкомет през 2011

01 февруари 2012 - 09:31 |   Прочетена (919) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Шуменската Алкомет АД е реализирала печалба след облагане с данъци в размер на 7,81 милиона лева за 2011 година, което е ръст от 2,6% спрямо година по-рано. Рентабилността на продажбите преди лихвени плащания достига 4,7% , при 5,2% година по-рано.

Нетните приходи от продажби за 2011 год. възлизат на 273,78 милиона лева, като в тях приходите от продажба на продукция са 267,59 милиона лева.

Приходите от реализирана продукция могат да се анализират по вид продукти както следва:

Приходи от валцов прокат – 185,18 милиона лева, което е ръст от 16,5% спрямо 2010.

Приходи от пресов прокат – 82,41 милиона лева, което е ръст от 23,5%.

В сравнение с 2010 година увеличението на приходите от продажби на продукция е с 18,64 %.

От компанията отдават това на:

-          увеличение на количеството реализирана продукция със 9%;

-          сравнително стабилната цена на основната суровина (алуминия) и увеличеното търсене на пазарите, основно през първата половина на 2011 год., довело до увеличението на цените на готовата продукция (средната продажна цена за 2011 год. спрямо 2010 год. е с 7,4% по-висока).

-          увеличението на приходите по пера съответно 23,5% за пресовата продукция и 16,6% за валцовата.

      -  навременните инвестиции във фирмата и подобрената организация на производствения процес.

      -   увеличение на експорта с 7,6 % и на продажбите на вътрешния пазар с 29,7%.

      -   подобреното качеството на произвежданите продукти в „Алкомет” АД, в съответствие с Европейските стандарти и специфичните изисквания на клиентите.

      -  правилната търговска и ценова стратегия на дружеството по време на криза, насочена към запазването на основните клиенти на фирмата, работещи в секторите на индустрията, което изгради позитивния имидж на „Алкомет” АД като надежден доставчик.

Общите разходи за дейността за 2011 год. бележат увеличение с 19,9% спрямо 2010 год. Разходите на материали нарастват с 18,7% и представляват 86% от общите разходи за дейността (през 2010 год. също 87%). Техният анализ показва, че основен фактор е разходът за метал, представляващ 90% от разхода за материали.

Направените инвестиции през 2011 год. са в размер на 7,9 млн. лв., а въведените в експлоатация машини и съоръжения, на стойност 15 мил. лв

Разходите за възнаграждения нарастват с 20% в резултат на повишението на работните заплати от 1 януари 2011 год., а разходите за лихви нарастват с 8,1%.

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »