По-слаби резултати за Алкомет през второто тримесечие

30 юли 2011 - 10:53 |   Прочетена (927) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Продажбите на шуменския Алкомет през второто тримесечие са се забавили, като достигат 69,45 милиона лева, при 75,9 милиона през първото тримесечие. На годишна база, обаче, за полугодието, производителят на алуминиев прокат, пресови и валцови изделия от алуминий отчита ръст от над 40% в приходите от дейността си.

Реализираната продукция към края на полугодието е 27,6 тона, като 92,7% от нея е реализирана ва външните пазари. По отношение на паричното изражение, 93,2% от приходите идват от чужди пазари, като дружеството е реализирало продукцията си на 23 чужди пазара.

Първите шест месеца на 2011 год. се характеризират със стабилизиране на Европейските пазари на алуминиеви изделия и възстановяването им до нива близки до преди финансовата криза, посочват от Алкомет в доклада за дейността си. Изключение прави българския пазар, който продължи да изпитва затруднение.

Изключително благоприятен е периода за пазара на листа и ленти, където е налице ръст в продажбите в сравнение с първото шестмесечие на 2010 г. в размер на 67 %.

„Увеличеното търсене на Европейския пазар доведе до успешно сключване на сделки с много нови клиенти в Германия, Италия, Полша, Холандия и др., (основно дистрибуторски складове, призводители на части за автомобилостроенето, машиностроенето, както и представители на строителната индустрия, хранително-вкусовата промишленост и др.)“  -посочват от дружеството.

Продажбите на валцов прокат през шестмесечието на 2011 год., включвайки всички изделия – листа, ленти, домакинско, техническо и контейнерно фолио,  са с ръст от 23 % спрямо същия период на 2010 год.

Въпреки, че от дружеството характеризират пазара на алуминиевите профили като „по-консервативен и в застой“, през отчетния период е достигнато добро натоварване на капацитета на пресовия цех, в резултат на което е достигнат ръст в продажбите им спрямо първо полугодие на 2010 год. в размер на 32 %.

През настоящата година усилено се работи по проект за усвояване на елоксирани профили за крайни изделия, като первази, лайсни и др., основно за германския пазар. Целта е да се натовари с поръчки участък Елоксация, посочват от компанията. При това, ръста на произведения елоксиран прокат е 63% спрямо първо шестмесечие на 2010 год..

За полугодието най-представения пазар за продуктите на „Алкомет” АД остава  германският - с 27%, следван от италианския и полския с 14 % и френския – със 7 %.

Продуктовият микс на продажбите, представен през първото шестмесечие на 2011 год. е: 31 % алуминиеви профили, 24 % алуминиево домакинско фолио, 24% алуминиеви ленти, 12 % алуминиеви листа, 7 % техническо фолио, 2 % контейнерно фолио.

Продажбата на дружеството за полугодието расте до 5,5 милиона лева.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »