Печалбата на Адванс Терафонд АДСИЦ за полугодието скача с 64%

25 юли 2014 - 17:01 |   Прочетена (1927) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Инвестиращият основно в земеделска земя фонд Адванс Терафонд АДСИЦ обяви ръст от 64% в печалбата на годишна база до 7.59 милиона лева.

Приходите от продажби и замени на инвестиционни имоти са 17.33 млн. лв., от аренда и наем на инвестиционни имоти – 2.798 млн. лв. Разходите за външни услуги са 3.292 млн. лв., 2.432 млн. лв. от които е възнаграждението за обслужващото дружество.

Общият размер на приходите за полугодието нараства до 21.12 милиона лева, при 9.98 милиона лева година по-рано.

Паричните средства намаляват с 22.57 милиона лева, основно заради изплатените дивиденти, в размер на 33.44 милиона лева, и покупката на дълготрайни активи за 7.89 милиона лева. Нетният паричен поток от оперативната дейност е 18.85 милиона.

През първото полугодие дружеството е продало 15 125 дка на стойност 17,333 млн. лв. при средна цена от 1 146 лв./дка. От началото на годината са купени 9 348 дка земеделска земя при средномесечни цени между 706 и 796 лв. на декар.

Към средата на годината компанията има сключени договори за наем и аренда за стопанската 2013-2014 г. за 156 508 дка. Отдадените земи са 71.3% от всички, като средното арендно плащане е 36.44 лв. на дка. 

Планираните приходи от аренда за 2013-2014 г. стопанска година (приключваща на 30 септември 2014 г.) са 5.7 млн. лв., или с 1% повече от тези за 2012-2013 г. 

Към 30 юни инвестиционните имоти на дружеството са на стойност 161.22 млн. лв., като включват 219 643 дка земеделска земя за 146.641 млн. лв. (668 лв./дка), 128 дка имоти в процес на регулация за 11.696 млн. лв. и 11 дка имот в регулация за 2.892 млн. лв.

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »