Агро Финанс АДСИЦ е отдал близо 93% от земята под рента

16 декември 2011 - 09:43 |   Прочетена (1707) |   Препоръчай (0) |   Коментари (1)

Към 30.11.2011 г. инвестиционният портфейл на „Агро Финанс” АДСИЦ е формиран от  130 827 декара земеделска земя, при 130 824 декара към 30.11.2011 г . Инвестираните средства от дружеството са в размер  на 37.097 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от  283.56 лева на декар.

През месеца е направена замяна на 1 016 декара имоти с друго  дружество, като получените от замяната имоти са в приоритетни землища, в които „Агро Финанс” АДСИЦ вече е придобило значително количество земеделска земя,  става ясно от месечния информационен бюлетин на дружеството за ноември.

Компанията поддържа относително постоянна структура на закупените имоти по  категории и райони на планиране в страната, като продължава политиката си да  инвестира в качествени и плодородни земи в региони с развити арендни отношения. 

Към 30.11.2011 г. инвестиционните имоти включват 96.10% земеделска земя с качество от първа до шеста категория (при общо 10 категории, като 1 е с най-добри характеристики), в които „Агро Финанс” АДСИЦ инвестира с приоритет, и 3.90% земя с  по-ниска категория.

Към края на ноември 88.34% от придобитата земеделска земя е в три от шестте района на траната - Северозападен, Северен централен и Североизточен район. Тези райони се характеризират с високо качество на земеделската земя и потенциал за  развитието на земеделието.

С най-висока концентрация са земеделските земи в областите Монтана, Плевен и Враца, в които „Агро Финанс” АДСИЦ притежава общо 78 хил. декара (59% от земеделската земя в инвестиционния портфейл на дружеството).

Към 30.11.2011г. площта на отдадените под аренда и наем земи за текущата стопанска 2011/2012 година е 121 хил. дка. (93% от притежаваната земя към 30.11.2011). Средната договорена от дружеството рента за стопанската 2011/2012 година към 30.11.2011 г. е в размер на 27.50 лева на декар.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

ще я има земята след 10 години
16 декември 2011 - 18:21
1
цена/печалба=284/27.5=10.5 години
 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »