Маню Моравенов напуска ръководството на Феърплей

20 юни 2017 - 11:44 |   Прочетена (2446) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Маню Тодоров Моравенов ще бъде освободен от Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ по негова молба, става ясно от нова точка към свиканото на 29 юни 2017 г. Общо събрание на акционерите.

За нов член на Съвета на директорите е предложена Миглена Димитрова, която понастоящем е Директор за връзка с инвеститорите в АДСИЦ-а.

Предложенията са на основния акционер Феърплей Интернешънъл АД, притежаващ 19,77% (реално мажоритарен акционер със семейство Марио и Анна Захариеви, които притежават както Феърплей Интернешънъл АД, така и директни дялове във Феърплей Пропъртис АДСИЦ). 

В съветa на директорите са още Ивайло Панов, който ръководи отдел "Продажби и инвестиции" в компанията майка Феърплей Пропъртис АД от 1997 г. досега. Третият член на Съвета на директорите остава Мариана Дойнова, която е финансов директор във ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

Напускането на Съвета на директорите обикновено е и преклюдия към напускане на позицията представляващ, която Маню Моравенов заема в момента. След съответните решения на акционерите позицията би трябвало да заеме Ивайло Панов, Мариана Дойнова или Миглена Димитрова.

Маню Моравенов е изпълнителен директор на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ от учредяването на дружеството през август 2005 г. Той е също така изпълнителен директор на инвестиционния посредник „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД, председател на Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, както и председател на Българската национална комисия по корпоративно управление

Моравенов води курс за магистри „Електронни борси” към Висшето училище по застраховане и финанси и има докторска степен по специалност “Финанси, кредит и застраховка” към СУ “Климент Охридски” и магистърска степен по „Икономическа информатика” към УНСС. Той разполага с над 14 годишен опит в областта на инвестициите и капиталовите пазари като е заемал ръководни позиции в институциите на българския капиталов пазар – ДКЦК (настояща КФН) и Българска фондова борса – София АД (БФБ).

Моравенов е един от авторите на Националния кодекс по корпоративно управление, както и е участвал активно в изграждането на нормативната уредба и инфраструктурата на регулираните капиталови пазари в България. Той има редица специализации и участия в международни конференции по проблемите на капиталовите пазари, проведени Токио, Бостън, Ню Йорк, Виена, Истанбул, Вилнюс, Будапеща, Прага и др.

Миглена Димитрова е завършила магистратура по „Финанси” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) през 2007 г. и е бакалавър по специалност Публична администрация от същия университет, като е преминала през стажантска програма на Народното събрание на република България. От 2014г . е сертифициран от Комисията за финансов надзор инвестиционен консултант.

Професионалният ѝ опит е свързан с административни позиции в „Прайсуотърхаус Купърс България” АД и Екзекютив център София. Към екипа на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ се присъединява през 2007г. и от 2015 г. е назначена на трудов договор като Директор връзки с инвеститорите.

 

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »