Статии по ключова дума: София Комерс - Заложни Къщи

София Комерс –Заложни къщи стартира днес обратното изкупуване

19 август 2011 - 09:16
Базираният в София оператор на верига от заложни къщи „София Комерс –Заложни къщи“ АД съобщи, че стартира обратно изкупуване на собствени акции. Целта е „както внасяне на увереност у акционерите в акциите на дружеството във време  на световна финансова криза, така и постигане на по-голяма ликвидност на акциите“ – посочват от дружеството. Цялата новина »

Дивиденти за всички акционери плюс обратно изкупуване на акции при София Комерс - Заложни къщи АД

25 май 2011 - 17:55
Опериращата верига от заложни къщи публична компания София Комерс - Заложни къщи АД ще раздаде дивиденти на притежателите на обикновените и привилегированите акции на дружеството, както и ще предприеме обратно изкупуване на свои акции. Това ще стане, ако акционерите одобрят предложенията на съвета на директорите, по време на предстоящото на 30 юни общо събрание. Притежателите на обикновените акции ще получат дивидент от 1 лев на акция, а тези на привилегированите, традиционно ще получат по 0,75 лева/акция. Цялата новина »

Приходите и печалбата на София Комерс-Заложни къщи продължават да растат

28 април 2011 - 14:31
София Комерс – Заложни къщи АД отчете ръст от 13,5% в нетната си печалба за първото тримесечие, спрямо идентичния период на 2010 година. Приходите на компанията оперираща верига от заложни къщи растат с 16,9% на годишна база, до 1,44 милиона лева. Цялата новина »

София Комерс - Заложни Къщи - с дивидент само по привилегированите акции

18 май 2009 - 14:26
Съвета на директорите на „София Комерс - Заложни Къщи" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19 юни 2009. На него „съвета предлага приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции в размер на 0,75 лв. на една привилегирована акция за 2008 г., съгласно предвиденото в устава на дружеството." Цялата новина »
Реклама
Намерете ни във Facebook »