Статии по ключова дума: София Комерс - Заложни Къщи

"София комерс – Заложни къщи" учреди лизингово дружество

20 февруари 2018 - 10:36
Търгуваната на БФБ компания "София комерс – Заложни къщи" АД е учредила лизинговото дружество "Софком Лизинг" ООД, което е вписано на 16 февруари 2018 г., съобщи публичното дружество. Уставният капитал е 500 хиляди лева, като "София комерс – Заложни къщи" АД е едноличен собственик на капитала. Управител и на новото дружество е изпълнителният директор на публичната компания Ирена Вачева. Цялата новина »

Акционерите на София Комерс – Заложни къщи одобриха дивидента по привилегированите

27 юни 2014 - 17:12
„София Комерс – Заложни къщи”АД съобщи, че на проведено днес общо събрание на акционерите е прието решението за изплащане на дивидент по привилегированите акции. Цялата новина »

София Комерс Заложни Къщи АД е купило две и открило четири нови заложни къщи

15 април 2014 - 14:26
София Комерс Заложни Къщи АД съобщи, че е предприело политика на по-масирано присъствие на пазара, като само в рамките на първото тримесечие на 2014 вече се отчитат първите конкретни действия в тази посока. Цялата новина »

Облигациите на София Комерс-Заложни къщи АД излизат на БФБ

13 февруари 2014 - 15:01
Облигации на София Комерс-Заложни къщи АД тръгват на БФБ-София, съобщиха от дружеството. Книжата ще се търгуват на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации. Цялата новина »

София Комерс – Заложни Къщи стартира предлагането на конвертируемите облигации

28 октомври 2013 - 16:48
„София Комерс – Заложни Къщи” АД стартира публичното предлагане на 25 000 броя безналични, лихвоносни, свободно-прехвърляеми, необезпечени конвертируеми облигации с номинална и емисионна стойност от 100 евро за облигация. Цялата новина »

СД на София Комерс - Заложни Къщи утвърди параметрите по облигационната емисия

23 юли 2013 - 11:20
Съветът на директорите на София Комерс - Заложни Къщи АД, въз основа на овластяването, дадено от общото събрание на акционерите, проведено на 15.04.2013 г. определи за инвестиционен посредник, който ще обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации Д.И.С.Л. Секюритис АД. Цялата новина »

София Комерс Заложни къщи ще проведе наново общото събрание на акционерите

09 юли 2013 - 15:21
София Комерс Заложни къщи АД съобщи, че поради невъзможност протоколът и решенията от Общото Събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2013г. да бъдат вписани в Търговски регистър, дружеството ще обяви дата за провеждане на ново Годишно Общото Събрание на акционерите. Цялата новина »

Дивидент отново само по привилегированите акции на София Комерс – Заложни къщи

01 юли 2013 - 09:55
Общото събрание на акционерите на София Комерс – Заложни къщи АД очаквано гласува разпределянето на дивидента по привилегированите акции и за втора поредна година не разпредели такъв по обикновените акции. Цялата новина »

Облигациите на„София Комерс Заложни Къщи” АД ще са с лихва от 12%

16 май 2013 - 15:37
„София Комерс Заложни Къщи” АД обяви подробности по планираната облигационна емисия. От компанията сочат, че процедурата е стартирана след серия от срещи и дискусии. Цялата новина »

Акционерите на София Комерс-Заложни къщи одобриха емитирането на облигациите

15 април 2013 - 16:53
Извънредното общо събрание на София Комерс-Заложни къщи АД одобри единодушно днес издаването на конвертируеми облигации с обща стойност до 5 млн. лв. Емисията ще бъде използвана за закупуване на конкурентна верига от заложни къщи и осигуряване на по-голяма ликвидност на съществуващите обекти. Цялата новина »
Реклама
Намерете ни във Facebook »