Статии по ключова дума: Софарма АД

Софарма АД обяви, че Табекс е на крачка от щатския пазар

20 юни 2017 - 08:07
Търгуваната на БФБ фармацевтична компания Софарма АД съобщи, че е направила нова крачка към регистрацията и последващото развитие на продукта й за отказване от тютюнопушенето Табекс. Цялата новина »

Продажбите на „Софарма” за януари скачат с 40%

07 февруари 2016 - 15:32
Публично търгуваната фармацевтична компания „Софарма” АД съобщи, че за месец януари 2016 година е реализирала ръст в продажбите си с 40% спрямо същия месец на предходната година. Цялата новина »

За първи път от 2009 акционерите на „Софарма” остават без дивидент

14 май 2015 - 15:30
Съветът на директорите на „Софарма” АД свиква общо събрание на акционерите на 19 юни. От предложения дневен ред прави впечатление, че за първи път от 2009 година и за едва втори от повече от десетилетие не е предвидено разпределянето на дивидент. Цялата новина »

Софарма АД изкупи обратно 15 200 собствени акции

26 март 2015 - 15:14
Фармацевтичната компания Софарма АД информира, че от 19 март 2015 до 25 март 2015 включително, е изкупила обратно 15 200 собствени акции представляващи 0.011% от капитала й. Цялата новина »

Софарма АД е изкупило обратно 14 606 собствени акции

08 август 2014 - 10:48
За периода 31 юли 2014г. до 6 август 2014г. включително, Софарма АД е изкупило обратно 14 606 броя собствени акции, съобщават от дружеството. Акциите представляват 0.011% от уставния капитал. Цялата новина »

„Софарма” АД отчете 7% ръст на продажбите за юли

05 август 2014 - 16:09
Фармацевтичната компания „Софарма” АД съобщи, че за месец юли 2014 година е реализирала ръст в продажбите си със 7% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 2% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 16% ръст на продажбите за износ. Цялата новина »

Печалбата на „Софарма” АД за първото полугодие стагнира

30 юли 2014 - 15:34
Печалбата на „Софарма” АД за първото полугодие стагнира, основно като резултат от влошените продажби на украинския и руския пазар, заради конфликта в Украйна и поевтиняването на рублата и гривната. Цялата новина »

Софарма АД изкупи обратно 6 476 собствени акции

24 юли 2014 - 18:54
Софарма АД информира, че от 17 юли до 23 юли 2014 включително дружеството е изкупило обратно 6 476 собствени акции представляващи 0.005% от капитала му на обща стойност BGN 26 747.69 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.13. Цялата новина »

Продажбите на „Софарма” през юни падат с 8%

04 юли 2014 - 12:45
Фармацевтичната компания„Софарма” АД съобщи, че през юни е реализирала спад в продажбите си с 8% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 7% спад на продажбите за вътрешен пазар и 9% спад на продажбите за износ, като уточнява, че това е обусловено от събитията в източна Украйна. Цялата новина »

Акционерите в БР-Севтополис получават 0.419404 акции на Софарма след сливането

20 юни 2014 - 17:45
На 19 юни между „Софарма” АД, гр. София, и „Българска роза -Севтополис” АД, гр. Казанлък, е подписан Договор за преобразуване чрез вливане в съответствие с изискванията на чл. 262д и сл. от Търговския закон в резултат на което цялото имущество на „Българска роза-Севтополис” АД ще премине към „Софарма” АД и последното ще стане негов правоприемник. „Българска роза-Севтополис” АД ще се прекрати без ликвидация, съобщават дружествата в известие до БФБ. Цялата новина »
Реклама
Намерете ни във Facebook »