Статии по ключова дума: общо събрание

София Комерс Заложни къщи ще проведе наново общото събрание на акционерите

09 юли 2013 - 15:21
София Комерс Заложни къщи АД съобщи, че поради невъзможност протоколът и решенията от Общото Събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2013г. да бъдат вписани в Търговски регистър, дружеството ще обяви дата за провеждане на ново Годишно Общото Събрание на акционерите. Цялата новина »

Общото събрание на Медика гласува дивидента

09 май 2013 - 18:35
Редовното годишно общо събрание на Медика АД-София одобри разпределянето на част от нетната печалба на дружеството за 2012 под формата на дивиденти. Цялата новина »

Бъфет: Когато Фед спре да купува активи, това ще е изстрел, който ще отекне в цял свят

05 май 2013 - 12:05
Уорън Бъфет заяви пред повече от 30-те хиляди акционери, събрали се по време на годишното общо събрание, че Berkshire Hathaway няма да се промени много един ден, когато той вече няма да е начело на конгломерата. Цялата новина »

Акционерите на София Комерс-Заложни къщи одобриха емитирането на облигациите

15 април 2013 - 16:53
Извънредното общо събрание на София Комерс-Заложни къщи АД одобри единодушно днес издаването на конвертируеми облигации с обща стойност до 5 млн. лв. Емисията ще бъде използвана за закупуване на конкурентна верига от заложни къщи и осигуряване на по-голяма ликвидност на съществуващите обекти. Цялата новина »

Сити Пропъртис АДСИЦ свиква редовно общо събрание на 25 март

26 февруари 2013 - 16:06
Съветът на директорите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25 март. На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Цялата новина »

Енемона АД свиква извънредно общо събрание на 25 януари

17 декември 2012 - 12:51
Съветът на директорите на Енемона АД свиква извънредно ОСА на 25 януари 2013г. в гр. Козлодуй, Дом на енергетиката, Камерна зала при дневен ред: Цялата новина »

Акционерите на Софарма АД ще гласуват обратно изкупуване на до 10% от капитала

22 септември 2012 - 09:03
Софарма АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 01.11.2012г. от 11:00 часа в София, ул. Илиенско шосе № 16, на което ще бъде предложено акционерите да гласуват изменение на условията, при които ще се извършва обратното изкупуване на собствени акции. Цялата новина »

Общото събрание на Юрий Гагарин АД се провали поради липса на кворум

20 септември 2012 - 15:08
Свикано от Юрий Гагарин АД (4PX) извънредно Общо събрание на акционерите на 20.09.2012 год. не се е провело поради липса на кворум. Цялата новина »

57 стотинки дивидент за акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ-София

13 юли 2011 - 16:46
 По време на провелото се днес общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR) акционерите одобриха раздаването на част от печалбата за миналата година под формата на дивиденти. Общото събрание се проведе днес,  след като на 28.06.2011 год., не се събра необходимия кворум. Цялата новина »

8 стотинки брутен дивидент за акционерите на Медика АД

21 май 2011 - 11:09
Проведеното вчера годишно общо събрание на акционерите на Медика АД (5MA), взе решение за разпределяне на паричен дивидент. Гласуван е дивидент в общ размер на 805 495.20 лева, което означава, че размерът за една акция бруто е 0.08 лв. Цялата новина »
Реклама
Намерете ни във Facebook »