Статии по ключова дума: КЗК

КЗК глоби "Майкрософт България" със 187 хил. лв

01 юли 2014 - 14:08

Комисията за защита на конкуренцията наложи глоба от 187 хил. лв. на "Майкрософт България“ ЕООД (2% от нетните приходи от продажбите на дружеството за 2012 г.), съобщиха от дружеството. Цялата новина »

КЗК отмени решение на Изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД

21 май 2014 - 14:21
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на Изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на един брой специализиран аеродромен пожарен автомобил”, открита с Решение № 501/16.08.2013 г. на възложителя. Това съобщиха от пресцентъра на КЗК.  Цялата новина »

КЗК отмени обществена поръчка на „Топлофикация София” ЕАД

16 май 2014 - 15:06
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на автоматика за абонатни станции”, съобщиха от пресцентъра на КЗК. Цялата новина »

КЗК предяви твърдения за злоупотреба с господстващо положение на ЕРП-тата

13 май 2014 - 11:32
Комисията за защита на конкуренцията предяви на електроразпределителните дружества „ЧЕЗ разпределение България" АД, „ЕВН България електроразпределение" ЕАД и „Енерго-про мрежи" АД твърдения за злоупотреба с господстващото положение на дружествата. Цялата новина »

КЗК глоби "Практикер" за дъмпингова продажба на надуваеми басейни

28 април 2014 - 16:29
Глоба от 83 655 лв. наложи Комисията за защита на конкуренцията на веригата хипермаркети "Практикер" за това, че е продавала надуваеми басейни и аксесоари на дъмпингови цени, съобщиха от антимонополния орган в понеделник. Цялата новина »

КЗК отмени избора на изпълнители на поръчки в Кърджали, Средец и Смолян

26 март 2014 - 12:59
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кърджали относно обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в сградите на училища и детски градини в община Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/046, проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в Община Кърджали», финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013, в частта по обособена позиция № 4, открита с Решение № 866 от 04.09.2013 г. Цялата новина »

КЗК предупреди "Софийска вода" заради лихвите за неплатени прогнозни сметки

24 март 2014 - 14:04
За неправилно начисляване на лихвата върху просрочени задължения за вода в столицата сигнализираха от Комисията за защита на конкуренцията. От антимонополния орган са предявили твърдения за злоупотреба с господстващо положение на „Софийска вода". Цялата новина »

КЗК отмени избора на изпълнител на доставката на тролеи в Стара Загора

05 март 2014 - 12:25
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролейбусно депо гр. Стара Загора, по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.", разделена на три обособени позиции, открита с Решение № 651 от 26.06.2013 г. на възложителя, в частта по обособена позиция 2. Цялата новина »

КЗК отмени обществени поръчки в Равда, Лом и Кула

31 януари 2014 - 11:48
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Несебър, с което е открита обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на озеленителни мероприятия в Крайморски парк в с. Равда, община Несебър". Цялата новина »

КЗК глоби „Енерго про“ за злоупотреба с господстващо положение

27 януари 2014 - 11:24
Комисията за защита на конкуренцията глоби "Енерго-Про Мрежи" АД с на 266 000 лв. за злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от комисията. Цялата новина »
Реклама
Намерете ни във Facebook »