Статии по ключова дума: Интеркапитал пропърти дивелопмънт

Предстоят плащания по облигациите на ИКПД

07 ноември 2014 - 11:07
На 14.11.2014 год. настъпва лихвено и амортизационно плащане по емисия облигации на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA). ISIN кодът на емисията е BG2100019079. Купонът е 7.00%. Цялата новина »

Предстоят плащания по облигациите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ

06 февруари 2014 - 12:47
На 14.02.2014 год. настъпва лихвено и амортизационно плащане по емисия облигации на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA). ISIN кодът на емисията е BG2100019079. Купонът е 7.25%. Цялата новина »

БФБ възстанови начисляването на лихва по облигациите на ИКПД

12 декември 2012 - 13:10
Търгуваната на борсите във Варшава и София имотна компания Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC) е извършила амортизационно и лихвено плащане, дължими към 14.11.2012 г., по емисия облигации, издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4ICA) с ISIN код BG2100019079. Цялата новина »

Полски фонд продаде всичките си акции в ИКПД

05 октомври 2012 - 15:41
На 04.10.2012 г. Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ е получило уведомление за разкриване на дялово участие от Investors TFI S.A., в качеството му на управляващо дружество на инвестиционен фонд Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamkniety. Цялата новина »

ИКПД направи забавените плащания по облигациите си

11 септември 2012 - 09:43
„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ съобщи, че вече е извършило дължимите към 14.08.2012 г. плащания по облигационна емисия с ISIN код BG2100019079 на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 09.08.2012 г. Цялата новина »

ИКПД традиционно ще забави плащането по облигационната си емисия

15 август 2012 - 13:23
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA) уведоми, с регулаторно извествие, че съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100019079, дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията. Цялата новина »

ИКПД разплати облигационните си задължения

12 юни 2012 - 10:47
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ уведомява обществеността, че е извършило амортизационно плащане и лихвено плащане по облигационната си емисия с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.05.2012 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към 09.05.2012 г. Цялата новина »

ИКПД традиционно ще забави плащанията по облигационната емисия

15 май 2012 - 09:24
От „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ информират, че във връзка с настъпил падеж на лихвено плащане по облигационната емисия на дружеството с ISIN код BG2100019079 дружеството все още не е платило дължимите суми, но възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Цялата новина »

Отписване на задължение изкара ИКПД на печалба

03 май 2012 - 12:21
Интеркапитал пропърти Дивелопмънт, листваната на борсите във Варшава и София имотна компания отчете печалба от 578 хиляди лева за първото тримесечие, благодарение на отписването на задължения. Цялата новина »

Възстановено бе начисляването на лихва върху облигациите на ИКПД

12 март 2012 - 13:49
В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC) за извършени амортизационно и лихвено плащане, дължими към 14.02.2012 г., по емисия облигации, издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4ICA) с ISIN код BG2100019079. Цялата новина »
Реклама
Намерете ни във Facebook »