Статии по ключова дума: Алкомет

77% спад на реализираната продукция на вътрешния пазар води до 1,52 милиона лева загуба за "Алкомет"

30 април 2009 - 18:02
Нетните приходи от продажби на Алкомет - Шумен за първото тримесечие на 2009 год. възлизат на 38,09 милиона лева.
Като цяло реализираните продажби през първото тримесечие на 2009 г отбелязват спад от 32,57% спрямо същия период на 2008 г. (56,49 милиона лева), което се дължи на драстичното намаление (77,1%) на количеството реализирана продукция на вътрешния пазар, както и на низходящата тенденция на пазара на суровината, особено силно изразена в края на 2008 год., довело до спад в цената на готовото изделие. Към факторите, повлияли този спад от компанията посочнат и кризата в автомобилостроенето и строителния сектор, които в голяма степен обуславят търсенето на готовия продукт. Финансовият резултат показва загуба от 1,52 милиона лева. Цялата новина »
Реклама
Намерете ни във Facebook »