Производителят на „Бочко“ увеличава 25 пъти капитала си

22 май 2018 - 09:04 |   Прочетена (7372) |   Препоръчай (1) |   Коментари (1)

 „Лавена“ АД предлага за гласуване на предстоящото Общо събрание на акционерите капиталът на дружеството да бъде увеличен с 7 999 525 млн. лв. Това става ясно от материалите и поканата за общото събрание, което е насрочено за 28 юни 2018 г.

За сравнение размерът на капитала на „Лавена“ АД в момента е 319 981 лв., което означава, че при одобрение капиталът на дружеството ще нарасне 25 пъти. Разпределението на новите акции между съществуващите акционери на дружеството ще бъде пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:25 (издаване и разпределение на всеки акционер по 25 нови акции срещу всяка една стара акция, притежавана от него). Увеличението на капитала ще се извърши със собствени средства на дружеството за сметка на натрупани резерви от минали години чрез издаване на нови акции.

Ще бъде предложено увеличението на капитала да се обслужи от инвестиционния посредник „Бенчмарк Финанс“ АД.

В поканата за общото събрание на акционерите са включени и стандартни точки като приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството, приемане на годишния доклад за дейността и др.

На гласуване ще бъде подложено и предложението да не се разпределя дивидент за акционерите, а печалбата да бъде капитализирана, като се отнесе като допълнителен резерв с общо предназначение.

Етикети:

Реклама

Коментари »

Някой
28 август 2018 - 17:04
1
Браво на Лавина, браво на шуменци.
 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »