„Спиди” планира инвестиции за 5 милиона лева в румънския си бизнес

05 март 2015 - 14:02 |   Прочетена (1104) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Куриерската компания „Спиди”АД отчете ръст от 22.1% в консолидираните приходи за 2014, до 81 милиона лева. Само за последното тримесечие ръстът е от 34.9%, до 26.29 милиона лева. Нетната печалба за последното тримесечие расте с 25.4%, до 5.64 милиона лева, а за годината – с 9.3%, до 9.65 милиона лева.

През последното тримесечие „Спиди“ АД придоби 100% контрол върху „Геопост България“ ООД и ДПД, СА, Румъния. Планираното разширяване на дейността на компанията в Румъния стартира с новата услуга EXPRESS RO и TYRES RO, благодарение, на която всички експресни пратки от и до Румъния се таксуват на същата тарифа като експресните пратки на територията на България, обясняват от компанията в доклада за дейността.

Услугата е насочена предимно към бизнес клиенти, които имат желание да разширят своя бизнес или вече оперират на другия пазар. Очакванията са за двуцифрен ръст на пратките между двете държави.

Продължава интензивното разширяване на мрежата от офиси в страната, като към края на декември 2014 дружеството разполага с 242 офиса в България и 80 офиса в Румъния. Програмата Speedy Parcel Shop (SPS) стартира с първия офис отворен през месец май 2013 г. като към 31.12.2014 г. техния брой достига 152 офиса. Мрежата включва и 90 собствени офиса за обслужване на клиенти.

Увеличението на приходите се дължи, както на привличането на нови клиенти, така и на увеличението на обемите от съществуващите, като по-открояващ е ръста на индивидуалните клиенти. Със значителен принос към 35%-ното увеличение на консолидираните приходи последното тримесечие е консолидирането на придобитото на 19.11.2014 г. дружество в Румъния.

Дъщерната компания в Румъния има малко по-различен профил от Спиди, като фокусът е върху по-малките пратки до 40 кг и международните доставки.

Голямата част от ръста в абсолютна стойност се реализира от сегмента, в който е основния фокус на компанията – пакетите, докато при доставките на документи се запазват стабилни нива. Най-високи темпове на ръст се реализират от сегментите, които компанията активно развива през последните години – международните доставки, палетите и индивидуалните клиенти.

Приходите при палетите и международните пратки продължава да нараства с изпреварващ темп. В структурата на приходите на ДПД Румъния, приходите от международни пратки формират 45% от общите приходи, поради което през последното тримесечие приходите от международните пратки нарастват със 151% на годишна база.

 Това допринася за увеличение на дела на международните пратки в общите приходи до 10.4%. Принос за увеличение на този дял в общите приходи има и активното пазаруване през онлайн магазините по коледните празници, обясняват от компанията.

Друг важен източник на растеж е палетната услуга. Спиди АД вижда значителен потенциал в тази услуга и сочи, че активно я развива.

Увеличение се реализира и от други приходи, които в основната си част са свързани с основната дейност на компанията в България. В края на 2013 г. „Спиди“ АД предприе преструктуриране на дейността, чиято цел е да се оптимизират разходите, като се прехвърли част от транспортните дейности на външни компании. Освободените транспортни средства се предоставят под наем. Приходите от наеми и от продажбата на амортизираните транспортни средства са с основен принос за увеличението на други приходи, както и по-добрата събираемост по вече провизирани вземания.

Паричните потоци

Най-същественото изменение в паричните потоци са от увеличението на капитала, което дружеството приключи през последното тримесечие на 2014 г. В резултат на увеличението бяха набрани 20,454 млн. лв. капитал, средствата от което бяха използвани за придобиването на 100% от ДПД Румъния СА и Геопост България ООД в размер на 25.465 млн. лв.

Разликата между покупната стойност и набраните от увеличението средства е финансирана с инвестиционен банков кредит. Допълнително е предоставен заем на ДПД Румъния на стойност 979 хил. лв. за финансиране на инвестиционната дейност на дъщерното дружество.

Нетния паричен поток от оперативна дейност слабо се понижава до 11.5 млн.. лв. Погасените задължения по финансов лизинг през 2014 г. са за 4.1 млн. лв., а нетното увеличение на банковите заеми е в размер на 6.4 млн. лв.

Общият размер на инвестираните през отчетния период средства на консолидирана база са 15.3 млн. лв. Основната част от тях (9 млн. лв.) са за подновяване и разширяване на автопарка, който е от над 1000 автомобила. Допълнително 4.9 млн. лв. са инвестирани в ремонти и разширение на наети помещения и закупуването на стопански инвентар, както и закупуването на техническо оборудване.

В Румъния, компанията планира да разшири значително мрежата от офиси и да разшири гамата от предлаганите услуги. Инвестициите се предвижда да достигнат 5 млн. лв., които ще бъдат насочени към разширяване на автомобилния парк и капацитета на логистичните центрове.

През следващата година интензивността на инвестициите в настоящата дейност се предвижда да намалява, тъй като подмяната на автопарка в основната си част е изпълнена. По-значителна част от инвестициите се предвижда да бъдат насочени към развитието на дейността в Румъния.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »