Акционерите на София Комерс – Заложни къщи одобриха дивидента по привилегированите

27 юни 2014 - 17:12 |   Прочетена (1158) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

„София Комерс – Заложни къщи”АД съобщи, че на проведено днес общо събрание на акционерите е прието решението за изплащане на дивидент по привилегированите акции.

Право да получат дивидент ще имат акционерите, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар, към 11 юли 2014.

Брутната сума на дивидента е 0.75 лева. Общата сума, която дружеството ще изплати е 300 хиляди лева. Началната дата за изплащане на дивидента е 21 юли 2014.

Общото събрание на акционерите прие и решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл.187 б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при следните условия:

Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството.

Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД .

Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция;

Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция;

Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »