Амортизации откараха НДК на нетна загуба за 2012

04 ноември 2013 - 11:56 |   Прочетена (692) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

"Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД приключва 2012 г. с приходи от 9.8 млн. лв. и печалба от 1.1 млн. лв. преди данъци, такси и амортизации (EBITDA), съобщиха от НДК.

В номинално изражение резултатът е с 2.08 млн. лв. по-добър спрямо 2011 г., когато дружеството отчита оперативна загуба от един млн. лева.

 Това показва вторият в 32-годишната история на Националния дворец на културата публичен финансов отчет. Първият публичен отчет обхваща период от 7.5 месеца на 2011 г. след преобразуването на НДК от творческо-стопанско обединение в държавно дружество.

Оперативните разходи за 2012 г. са 8.69 млн. лв. Регистрирана е счетоводна загуба от 6.05 млн. лв., която се обуславя от начислените амортизации в размер на 6.65 млн. лв. Амортизациите за 2011 г. са 4.88 млн. лв. Преди 2011 г. НДК не е начислявал амортизации.

На месечна база приходите за 2012 г. са увеличени със 7.4% спрямо 2011 г. (среден месечен приход от 814 хил. лв. за 2012 г. и 754 хил. лв. за 2011 г.) при намаляване на оперативните разходи с 24% (среден месечен оперативен разход от 724 хил. лв. за 2012 г. и 896 хил. лв. за 2011 г). Средната месечна оперативна печалба за 2012 г. е 90 хил. лв. при средна месечна оперативна загуба от 132 хил. лв. за 2011 г.

 "През изминалата 2012 г. възобновихме традиционни културни събития и върнахме НДК на международната конгресна карта", заяви Ивайло Георгиев, член на съвета на директорите и председател на съвета към края на отчетния период 31.12.2012 г.

 В края на отчетния период 31.12.2012 г. НДК разполага с 4.9 млн. лв. резерв в парични наличности и държавни ценни книжа. Дружеството няма банкови и търговски кредити. Изплатените за 2012 г. местни данъци и такси възлизат на 570 хил. лв.

 Дворецът е собственик на 18 търговски марки - словни, комбинирани и марки за услуги, като през 2012 г. търговските марки са пререгистрирани от творческо-стопанското обединение към държавното дружество с цел защита на интересите на НДК.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »