Акционерите на Албена АД ще одобряват дивидент от 75 стотинки

18 април 2013 - 10:50 |   Прочетена (740) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Албена АД, публично търгуваното дружество, което управлява едноименния курорт, свиква на 18 май общо събрание на акционерите си. Наред със стандартните точки, свързани с изслушването на докладите на управителните органи, приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/, избор на одитор и т.н, акционерите ще гласуват и разпределянето на част от печалбата за 2012 година.

От печалбата на дружеството за отчетната 2012 година в размер на 16 689 277.43 лева акционерите ще гласуват да бъде изплатен дивидент в размер на 0.75 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.06.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2013 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.04.2013 год.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »