Акционерите на София Комерс-Заложни къщи одобриха емитирането на облигациите

15 април 2013 - 16:53 |   Прочетена (777) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Извънредното общо събрание на София Комерс-Заложни къщи АД одобри единодушно днес издаването на конвертируеми облигации с обща стойност до 5 млн. лв. Емисията ще бъде използвана за закупуване на конкурентна верига от заложни къщи и осигуряване на по-голяма ликвидност на съществуващите обекти.

Книжата ще са с лихва от 10-12% на годишна база, ще са необезпечени, свободно прехвърляеми и конвертируеми. Срокът им е 36 месечен. Конкретният размер на лихвата на годишна база ще бъде определен от Съвета на директорите на дружеството.

Номиналната и емисионната стойност на една облигация ще е 100 лв., като общо издадените книжа ще бъдат до 50 000 бр.

Минималният размер, при който заемът се счита за сключен е записване и плащане на облигации с обща номинална стойност не по-малко от 2 млн. лв.

Всеки облигационер ще има право, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.

Облигациите ще се издадат чрез първично публично предлагане, като за целта в Комисията за финансов надзор ще бъде внесен проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на Българска фондова борса – София АД.

Всеки акционер към 14-тия ден след датата на общото събрание ще има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него акции.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »