Варненският окръжен съд обяви Полимери АД в неплатежоспособност

18 декември 2012 - 14:16 |   Прочетена (565) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Варненският окръжен съд обяви Полимери АД – град Девня в неплатежоспособност заради дълг от 36 хиляди лева към държавното дружество Електроенергиен системен оператор ЕАД. Едновременно с това се открива и производство по несъстоятелност с назначаване на синдик и свикване на събрание на кредиторите в края на януари.

Това става ясно от официален документ, публикуван от дружеството чрез X3News. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Варненския Апелативен съд.

Делото е заведено от Електроенергийния системен оператор, който претендира за необслужен дълг в размер на 35 997 лв., възникнал по договор на продажба на балансираща електроенергия. От компанията оспорват иска, като обясняват пред съда, че съществува търговски спор и неразбирателство с ЕСО. Освен това от Полимери декларират пред съда, че разполагат с достатъчно имущество, за да могат да се покрият задълженията без опасност от накърняване на интересите на кредиторите.

След запознаване с предоставените доказателства по делото, магистратите от съда във Варна приемат, че ЕСО е трябвало да получи плащането от Полимери още на 15 април 2011 година и достигат до заключението, че дружеството изпитва затруднения, които са трайни и необратими.

Съдът посочва, че търгуваното на БФБ дружество е работило на загуба през последните три години.

"Анализът на показателите за рентабилност сочи от една страна, че потенциалът на Полимери АД да генерира и реализира приходи към 31.05.2012 г. липсва, а от друга е видно от сравнението на тези показатели с предходните две години, че е налице тенденция на влошаване на рентабилността", пише в решението на Варненския окръжен съд. Съдебният състав е преценил също, че дружеството няма потенциал да посреща текущите си задължения, а също и че данните от счетоводството на Полимери АД не отразяват действителното му състояние.

Магистратите отчитат, че от общия размер на вземанията от 38 млн. лв., 23 млн. са към не свързани лица. "Това съставлява близо 39% от общия размер на вземанията на ответното дружество, като същите през счетоводната 2011 година са прехвърлени от текущи в нетекущи активи, което отново сочи невъзможността на ответника да събере тези вземания", пише в мотивировката на съда.

Магистратите определят като дата на неплатежоспособността 01.06.2010 година и дават възможност на Полимери АД да обжалва решението в седемдневен срок от вписването му в Търговския регистър. 

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »