София Комерс-Заложни къщи АД ще сменя изпълнителния директор

10 ноември 2011 - 17:05 |   Прочетена (1950) |   Препоръчай (0) |   Коментари (9)

Публичната компания София Комерс-Заложни къщи АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 15 декември, на което ще се гласува смяната на изпълнителния директор на дружеството, става ясно от регулаторно съобщение.

Акционерите ще гласуват за замяната на Йоско Тошев Хинков на длъжността Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите с Ирена Тодорова Вачева. Друга точка от дневния ред предвижда определянето на брутно месечно възнаграждение на Ирена Тодорова Вачева като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите в размер на 2000 лева.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

май няма да ги бъди
10 ноември 2011 - 20:16
1
сложиш ли жена разходите за прически,обувки,gsm и шофьор стават главоламни.
лихвите липсват??????
10 ноември 2011 - 20:36
2
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) 1 952
липсват приходи от лихви?????

--------------------------------------------------------------
А. Парични потоци от оперативна дейност 1 193/вкл.7. Получени лихви 4 365 ??????/
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност 51
В. Парични потоци от финансова дейност -2 707/вкл.7 . Изплатени дивиденти -2 300/
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): -1 463
09.2011
10 ноември 2011 - 20:39
3
приходите нарастват с 11%
печалбата пада с 18%
спрямо 09.2010
09.2011
10 ноември 2011 - 20:43
4
разходи за материали нарастват с 200%
Разходи за възнаграждения нарастват с 100% - страшно много
акционер
11 ноември 2011 - 05:03
5
Дивидентната доходност последните години тука беше повече от добра, не мога да си кривя душата. Обаче с тия повишения на заплатите малко се оляха. А сега и тая смяна
каде са получени лихвите от София Комерс Кредит Груп АД
11 ноември 2011 - 21:22
6
А. Приходи от дейността
I. Нетни приходи от продажби на: 4 927
1. Продукция
2. Стоки - 5
3. Услуги 4 871
4. Други 56
II. Приходи от финансирания
в т.ч. от правителството
III. Финансови приходи 0
1. Приходи от лихви
2. Приходи от дивиденти
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове
5. Други
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): 4 927
sofcom
11 ноември 2011 - 23:21
7
А. Парични потоци от оперативна дейност 383
1. Постъпления от клиенти 15540
2. Плащания на доставчици -15853
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия
4. Плащания, свързани с възнаграждения -786
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата -45
7. Получени лихви 1537
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства
9. Курсови разлики
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност -10
как откриха кражбата в алфа банк надолу
12 ноември 2011 - 18:03
8
сравняват се паричния поток от лихви и приходите от лихви.

1.в отчета за паричните поточи - има получени лихви= 4 365 000.
2.в отчета за приходите и разходите - в раздела финансови приходи -приходите от лихви е = 0 =нула.
----------------------------------------------------------------------
Коментар №7 е изкопирал само 3-то тримесичие=само 7+8+9 месеци

а тук е 1+2+3+4+5+6+7+8+9 месеци
Отчет за паричните потоци внимание №7

А. Парични потоци от оперативна дейност/хил./ 1 193
1. Постъпления от клиенти 44 814
2. Плащания на доставчици -45
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия
4. Плащания, свързани с възнаграждения -2 041
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата -301
!!!!!! 7. Получени лихви 4 365 !!!!!!!!!!!!
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства
9. Курсови разлики
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност -47

------------------------------------------------------------------
Отчет за приходи и разходи-надолу внимение №1 от раздел III

А. Приходи от дейността
I. Нетни приходи от продажби на: 4 927
1. Продукция
2. Стоки
3. Услуги 4 871
4. Други 56
II. Приходи от финансирания
в т.ч. от правителството
III. Финансови приходи 0
!!!1. Приходи от лихви !!!!!!!!!!!!!!
2. Приходи от дивиденти
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове
5. Други
аз
09 октомври 2012 - 04:32
9
Е това е велика грешка.....да сложиш напълно некомпетентно същество за "Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите" като Ирена Тодорова Вачева....Голяма, голяма грешка от страна на бащата Тодор Вачев
 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »