Монбат очаква печалба от 21,66 милиона за 2011

29 септември 2011 - 09:11 |   Прочетена (481) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

 

Монбат и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали  през месец август 2011 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 19 359 хил. лева, което представлява намаление от 23.75% в сравнение с реализираните нетни приходи от продажби на Монбат АД на индивидуална база през месец август  2010 г., информират от производителя на акумулатори.
Обобщените данни за първите осем месеца на 2011 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД  са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  134 733 хил. лева, което представлява ръст от 12.50%  в сравнение с резултатите на Монбат АД на индивидуална база за същия период на 2010 г.
Реализираните за първите осем месеца на 2011 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  134 733  хил. лева са разпределени както следва:

 

Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец август 2011 г. е 1 972  хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата от 5.57%,  в сравнение с реализираната печалба на индивидуална база от Монбат АД за месец август 2010 г.  
Обобщените данни за първите осем месеца на 2011 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 14 725 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 1.85% в сравнение с реализираната от Монбат АД печалба преди облагане с данъци на индивидуална база за същия период на 2010 г.
Предвид постигнатите консолидирани резултати през второто тримесечие 2011 г. и резултатите за месец август 2011 г.  УС на Монбат АД представя следните прогнозни данни на консолидирана база за 2011 г. :

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Този материал съдържа прогнозни изявления, които отразяват виждането на ръководството на дружеството относно вероятни бъдещи събития в икономическата група на Монбат АД.

Въпреки, че може да се счита, че тези очаквания са основателни, те могат да бъдат засегнати от редица фактори и промени в допусканията, които могат да породят значително по-различни резултати.

Нито Монбат АД като юридическо лице, нито членовете на неговото корпоративно ръководство, директори или служители, нито което и да друго лице имат каквито и да е задължения за каквато и да било загуба, породена от използването на този материал.

Етикети:

,

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »