Промяна в закона доведе до драстично свиване на печалбата на Монбат и Монбат Рисайклинг през юли

25 август 2011 - 16:23 |   Прочетена (591) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

 Производителят на акумулатори Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали  през юли 2011 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 16 568 хил. лева, което представлява ръст от 31.71% в сравнение с реализираните нетни приходи от продажби на Монбат АД на индивидуална база през месец юли  2010 г.

Обобщените данни за първите седем месеца на 2011 г. сочат, че реализираните от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД  консолидирани нетни приходи от продажби са 115 374 хил. лева, което представлява ръст от 22.25%  в сравнение с резултатите на Монбат АД на индивидуална база за същия период на 2010 г.

Реализираните за първите седем месеца на 2011 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  115 374 хил. лева са разпределени както следва:

Продукция – 89 857 хиляди лева

Стоки – 4 874 хиляди лева

Услуги – 781 хиляди лева

Други, от които – 19 862 хиляди лева

Материали – 17 589 хиляди лева

Активи  - 1 049 хиляди лева

Други – 1 224 хиляди лева

Консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за юли 2011 г. е 712  хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата от 61.74%,  в сравнение с реализираната печалба на индивидуална база от Монбат АД за месец юли 2010 г.

Намалението на печалбата през месец юли 2011 г. според дружествата се дължи на въведени строги изисквания от Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Строгите изисквания са довели до намаление от близо 70% на доставките от страна доставчиците на суровини за преработка в Монбат Рисайклинг ЕАД през юли 2011 г., което е наложило съществено редуциране на производството и преработката на олово и оловни сплави в рециклиращия завод на Монбат АД в България.

В тази връзка през юли 2011 г. Монбат Рисайклинг ЕАД не е успяло да преработи, произведе и реализира планираното количество олово и съответно това обстоятелство е оказало съществено влияние за намаляването на  консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД през  юли 2011 г.

Обобщените данни за първите седем месеца на 2011 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 12 753 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 1.29% в сравнение с реализираната от Монбат АД печалба преди облагане с данъци на индивидуална база за същия период на 2010 г.

Етикети:

,

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »