Акционерите на Елените АД ще гласуват за придобиването на части от имот

22 юли 2011 - 10:25 |   Прочетена (1594) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

 Листваната на БФБ Елените АД-Пловдив (4EW) свиква общо събрание на акционерите на 26.08.2011 год. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител №42. От дневния ред на общото събрание става ясно, че акционерите ще гласуват за одобряване на сделка, по силата на която Елените АД в качеството си на купувач, ще придобие собствеността върху части от поземлен имот с. Емона, общ. Несебър, обл. Бургас, от продавача Захарен Комбинат Пловдив АД  при пазарна цена за квадратен метър, определена допълнително от вещо лице.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.09.2011 год. от 11.00  ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.08.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.08.2011 год.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »