"Ломско пиво" ще инвестира над 1.7 млн. лв. тази година

25 февруари 2016 - 10:23
Пивоварната компания "Ломско пиво" ще инвестира над 1.7 млн. лв. през тази година, като 85% от сумата (над 995 хил.) са безвъзмездни от програма "Иновации и конкурентоспособност". Останалата част ще бъде набавена чрез кредит, разказва пред "Капитал Daily" Красимира Владимирова, изпълнителен директор на компанията. Цялата новина »

„Спиди“ планира да удвои бизнеса си в Румъния до 4 години

23 февруари 2016 - 22:53
Румънският пазар е много значим за „Спиди“. В следващите 4 години планираме да удвоим бизнеса си там. Амбицията на компанията е да се развива регионално, като засега в тази експанзия влизат Румъния и Гърция. Това коментира Данаил Данаилов, член на Съвета на директорите на куриерската компания„Спиди“ АД в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. Цялата новина »

Донев: Нямам намерениe да продавам “Софарма”, ще се разширяваме в чужбина

08 февруари 2016 - 12:55
Твърденията за продаване на бизнеса са спекулации и през 2016 г. по-скоро може да се очаква разширяване на „Софарма“ чрез закупувания в чужбина, обяви изпълнителният директор на дружеството Огнян Донев в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria. Цялата новина »

Продажбите на „Софарма” за януари скачат с 40%

07 февруари 2016 - 15:32
Публично търгуваната фармацевтична компания „Софарма” АД съобщи, че за месец януари 2016 година е реализирала ръст в продажбите си с 40% спрямо същия месец на предходната година. Цялата новина »

Монбат увеличава приходите, но свива печалбата през 2015

26 януари 2016 - 12:12
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец Декември 2015 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  21.4 милиона лева, което представлява увеличение от 4.70% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец Декември  2014 г. Цялата новина »

„Трейс Груп Холд” ще ремонтира жп участък, в договор за 4.7 милиона лева

20 октомври 2015 - 10:49
„Трейс Груп Холд” АД съобщи, че е подписало договор за изпълнение на обект: „Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в участъка Подвис-Прилеп от км 25+185 до км 29+595 с дължина 4410 м по 3-та жп линия“, съгласно сключено рамково споразумение № 4344/07.05.2013 г. Цялата новина »

Енемона АД продаде дъщерното си Еско Инженеринг АД

07 октомври 2015 - 16:15
Енемона АД продаде дъщерното си Еско Инженеринг АД, става ясно от изпратеното уведомление до Комисията за финансов надзор и БФБ-София.

Енемона e продала всички свои 4 950 обикновени акции, представляващи 99% от капитала на Еско Инженеринг. Сумата на сделката и името на купувача обаче не се споменават.

Цялата новина »

Общото събрание на „Елхим – Искра” АД одобри дивидента

05 юни 2015 - 10:23
Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, провело се на 04.06.2015 година взе решение за изплащане на дивидент да бъде разпределена сума в размер на 1 255 420.50 (един милион, двеста петдесет и пет хиляди, четиристотин и двадесет лева и петдесет стотинки) лева, част от нетната печалба на дружеството за2014 г. Цялата новина »

Софарма Трейдинг ще се разширява към сръбския пазар

04 юни 2015 - 14:17
Софарма Трейдинг обявява плановете си за разширяване на своята дейност извън пределите на българския пазар. Стратегията на компанията е в корелация с Европейските и световни тенденции в търговията на едро с лекарства за навлизане на бързорастящи пазари в търсене на нови източници за генериране на ръст, изграждане на нови конкурентни предимства и диверсификация на риска от оперирането само на един пазар. Цялата новина »

Адванс Терафонд не е продавал земя през април

18 май 2015 - 16:58
Към края на април 2015г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 222 279 дка земеделска земя и 139 дка градска земя. През април са купени 1134 дка земеделски земи при средна цена 806 лв/дка, съобщава дружеството в месечния си бюлетин. Цялата новина »
Реклама
 
Реклама
Намерете ни във Facebook »