Трейс груп холд АД обяви последваща процедура за обратно изкупуване

03 октомври 2014 - 18:41 |   Прочетена (1166) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Търгуваната на БФБ инфраструктурна компания Трейс груп холд АД(T57), обяви последваща процедура за обратно изкупуване на собствени акции. Дружеството ще изкупи до 0.41 % от капитала или до 100 000 (сто хиляди) броя акции.

Процедурата ще започне от 06.10.2014 г. и ще продължи до 06.04.2015 г. Акциите ще бъдат изкупувани от 5 до 9 лева.

В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно, ако дружеството изкупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока.

Съветът на директорите избра Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.

В резултат на приключилата на 17.09.2014 г. процедура за обратно изкупуване на акции, "Трейс Груп Холд" АД придоби общо 20 602 броя собствени акции на средна цена 6.99 лева, които представляват 0.085 % от капитала на дружеството.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »