Печалбата на „Софарма” АД за първото полугодие стагнира

30 юли 2014 - 15:34 |   Прочетена (1099) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Печалбата на „Софарма” АД за първото полугодие стагнира, основно като резултат от влошените продажби на украинския и руския пазар, заради конфликта в Украйна и поевтиняването на рублата и гривната.

Приходите от продажби на продукция за полугодието се свиват до 104.98 милиона лева или 5.6%. Печалбата преди данъци, лихви и амортизация се свива с 16.3% до 26.22 милиона лева. Нетната печалба намалява с 1.7% до 24.56 милиона лева.

За периода до м. юни 2014 г., курсът на украинската гривна спада с над 35% спрямо лева и се наблюдава ръст на лихвените проценти с 3% спрямо лихвените нива от края на 2013 г. Очаква се инфлация от страна на Украинската национална банка за годината – около 15%. Покупателната способност на населението бележи тенденция на свиване.

Това явление продължава да има определено влияние и върху фармацевтичния пазар, като от компанията отчитат, че продуктите им са в сравнително изгодна позиция, намирайки се в средния ценови клас (отказът от покупка на лекарства най-вече засяга високия ценови клас).

Също така активите на ПАО Витамини са разположени в гр. Уман, в западната част на Украйна, където засега няма индикации, че евентуално развитие на конфликта ще засегне тази част от Украйна.

Ръководството на групата Софарма наблюдава отблизо събитията, които настъпват в Украйна, както и движенията на украинския фармацевтичен пазар, сочи компанията в доклада за дейността.

Постоянно се ревизират прилаганите цени и търговски условия. Допълнително, наличието на местна фирма-дистрибутор за Групата (ООО Софарма Украйна) в Украйна намалява риска от несъбираемост на вземанията от трети страни, а търговската политика на това дъщерно дружество е преимуществено ориентирана към продажба на стоки към други дистрибутори след плащане на предишните им задължения.

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »