Облигациите на София Комерс-Заложни къщи АД излизат на БФБ

13 февруари 2014 - 15:01 |   Прочетена (628) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Облигации на София Комерс-Заложни къщи АД тръгват на БФБ-София, съобщиха от дружеството. Книжата ще се търгуват на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации.

Размерът на емисията е 1 505 800 евро, разпределени в 15 058 броя облигации с номинална стойност на една облигация от 100 евро.

Облигациите са безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени конвертируеми.

На емисията се присвоява борсов код 6SOB;, като датата на въвеждане за търговия е 21.02.2014 г. (петък). Крайната дата за търговия: 02.12.2016 г.

Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 100% от номинала.

Емисията облигации е първа по ред, издадена от емитента. Годишният лихвен процент на книжата е 12%. Датата на издаване е 13.12.2013 г., а датата на падеж е 13.12.2016 г.

Облигациите са със срок 36 месеца или 3 години. Периодът на лихвено плащане е 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащания.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »