„Монбат” АД печели над 1.1 милиона от продажбата на обратно изкупените акции

10 януари 2014 - 16:50 |   Прочетена (949) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

„Монбат” АД съобщи днес, че е продал през 2013 година изкупените по процедурите за обратно изкупуване 2 863 635 собствени акции. Акциите бяха придобити от дружеството в периода 2008 – 2013 година, при средна цена от 5.80 лева. Средната продажна цена е 6.21 лева, което означава, че дружеството е реализирало печалба от над 1.1 милиона лева.

 

Отделно, „Монбат” АД съобщи, че е сключил договор за депозит с „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, гр. София при условията на чл. 114, ал. 9, т. 3 от ЗППЦК при следните параметри на договора:

Сума на депозита: 6 000 000 лева;

Срок на депозита: 6 (шест) месеца с клауза за удължаване при първоначално договорените условия в случай, че договорът за депозит не бъде прекратен;

Лихвен процент: в размер на 6 % годишно за срока на депозита;

Условията на договора за депозит не са по-неблагоприятни от пазарните за страната, уточняват от дружеството.

По-рано тази седмица стана ясно, че „Монбат” АД и „Старт” АД са спечелили Проекти по Процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги", ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” на обща стойност 8 300 443 лева.

Стойността на безвъзмездното финансиране по процедурата за двата проекта е 4 158 721 лева.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »