СД на София Комерс - Заложни Къщи утвърди параметрите по облигационната емисия

23 юли 2013 - 11:20 |   Прочетена (742) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Съветът на директорите на София Комерс - Заложни Къщи АД, въз основа на овластяването, дадено от общото събрание на акционерите, проведено на 15.04.2013 г. определи за инвестиционен посредник, който ще обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации Д.И.С.Л. Секюритис АД.

Финансов консултант по емисията конвертируеми облигации ще е Мейн Кепитъл АД.

Интернешънъл Асет Банк АД пък ще е банката, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записваните облигации.

Съветът на директорите упълномощава Ирена Вачева – изпълнителен директор на компанията, да подпише договор с избраните инвестиционен посредник, финансов консултант и банка.

Съветът на директорите е определил и окончателните параметри на емисията облигации, които ще бъдат издадени от „София Комерс – Заложни къщи” АД, както следва:

Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 2 500 000 ( два милиона и петстотин хиляди) евро;

Номинална стойност на една облигация: 100 (сто)евро;

 Емисионна стойност на една облигация: 100 (сто) евро;

Брой облигации: до 25 000;

 Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 1 000 000 /един милиона/ евро.;

 Лихва: 12 % на годишна база.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »