Дивидентите на акционерите на Албена АД ще се изплащат от 20 септември

04 септември 2012 - 11:47 |   Прочетена (753) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Акционерите на Албена АД скоро ще могат да получат да получат дивидента си за 2011 год. Дивидентите ще се изплащат, както следва:

За акционери с клиентски подсметки при инвестиционен посредник, средствата ще бъдат изплатени чрез Централен депозитар АД в срок от 20.09.2012 година до 31.12.2012 година.

За акционери с лични сметки в Централен депозитар АД средствата ще се изплащат чрез клоновете и офисите на Банка ДСК в срок от 20.09.2012 година до 31.12.2012 година.

От 01.01.2013 година изплащането на дивидентите ще става с писмено искане до дружеството за превод на дивидента по банков път, като трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименование на банката, BIC CODЕ на банката и IBAN на акционера.

Съгласно действащата норматива уредба, Албена АД ще удържа данък дивидент при изплащане на дивидента в случаите когато такъв е дължим.

На основание чл. 110 от Закона за задълженията и договорите, Албена АД е преустановило изплащането на дивидент за 2006 год., считано от 23.07.2012 год. поради изтекла петгодишна погасителна давност, посочват от дружеството.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »