Държавата ще опита да продаде военния завод НИТИ в Казанлък

20 април 2015 - 14:14 |   Прочетена (1398) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) обяви публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на 690 392 броя акции, представляващи 100% от капитала на „НИТИ“ ЕАД, Казанлък.

Минималната конкурсна цена е 3.6 млн. лева, а депозитът за участие е 360 хил. лева, уточняват от пресцентъра на агенцията. Срокът за подаване на обвързващи оферти е 27 юли.

Цената на конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум, струва 2 000 лева и може да бъде закупена в сградата на агенцията до 4 май.

Информационен меморандум има право да закупи само валидно съществуващо юридическо лице, което отговаря на следните изисквания:

- да осъществява дейности по производство и/или търговия с отбранителна продукция;
- да има положителен финансов резултат за всяка от последните две финансови години, съгласно одитираните годишни финансови отчети;
- да е получило разрешение за достъп до информация с ниво на класификация „Секретно“ или удостоверение за сигурност, съгласно закона за защита на класифицираната информация.

До участие в конкурса не се допускат офшорни дружества, консорциуми (във формата на търговски или граждански дружества, съгласно българското законодателство, специално създадени с цел участие в конкурса), лица, които са в ликвидация, лица обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица осъдени за банкрут и лица, които имат непогасени изискуеми публични задължения към България.

Не се допуска участникът, спечелил конкурса, да учреди дружество, специално създадено за сключване на договора за приватизация.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »