20% от българите планират да напуснат страната и да търсят работа в Европа

14 февруари 2014 - 10:14 |   Прочетена (699) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

20% от българите планират да напуснат страната, за да търсят работа в Европа. Това показват данните от национално представително изследване на Exacta Research Group, проведено по поръчка на Агенция „Фокус” в периода 5 - 11 февруари т.г.

В изследването са обхванати 1000 пълнолетни български граждани от цялата страна. Два месеца след отварянето на европейския трудов пазар за българи, всеки пети заявява, че има намерение да напусне България, за да работи в страна от Европейския съюз.

Сред хората на възраст между 18 и 39 години делът на възнамеряващите да търсят работа извън страната е приблизително два пъти по-висок от средния за страната и достига 37%.
Освен възрастта, другите фактори, които оказват влияние върху миграционните нагласи са местоживеенето и етническата принадлежност.

Жителите на градовете - областни центрове, както и тези на селата, по-често от останалите заявяват, че възнамеряват да търсят работа в Европа. По-високо от средното желание за миграция, регистрираме и сред представителите на ромския и турския етнос.

Високото образование не е водещ фактор за миграция. Сред висшистите възнамеряващите да напуснат България в търсене на работа са дял под средния за страната.

От новите възможности на европейския трудов пазар няма да се възползват цели 80% от пълнолетните българи, които заявяват, че нямат намерение да напускат страната с цел да търсят работа. Още по-висок е делът на българите, които посочват, че не планират да пътуват до Великобритания през следващите 12 месеца – 83%.

В този смисъл опасенията, че Великобритания ще бъде „залята от трудови емигранти” са по-скоро неоснователни.

Едва 6% от интервюираните в последното национално представително проучване на Exacta Research Group посочват, че планират в следващата една година да заминат за Обединеното кралство с цел да си търсят работа. Подобно намерение споделят предимно хора на възраст между 30 и 40 години, ниско образовани респонденти, хора с нисък жизнен стандарт и жители на селата. Представителите на етническите малцинства – турци и роми значително по-често от българите планират да посетят Великобритания, най-често с цел търсене на работа.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »