Министерство на финансите пласира 5-годишен дълг за 50 млн.лева, при 2.46%

11 август 2014 - 16:09 |   Прочетена (724) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Министерството на финансите преотвори за трети път в рамките на годината емисията 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лева, емитирана на 22 януари 2014 г. с падеж 22 януари 2019 година, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

 На проведения на 11 август аукцион постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 2.46%. Общият размер на подадените поръчки достигна 89.75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.80.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 63.50%, следвани от пенсионни фондове – 16.50%, гаранционни фондове – 16.00% и инвестиционни посредници – 4.00 %.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 220 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации със сходен остатъчен матуритет на редица държави от ЕС и региона: Полша (2.87%), Румъния (3.52%), Хърватия (3.98%),Унгария (4.05%), Гърция (4.92%), Кипър (5.18%) и Турция (9.24%).

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »