КЗК отмени решение на Изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД

21 май 2014 - 14:21 |   Прочетена (1009) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на Изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на един брой специализиран аеродромен пожарен автомобил”, открита с Решение № 501/16.08.2013 г. на възложителя. Това съобщиха от пресцентъра на КЗК. 

КЗК приема, че решението за прекратяване на процедурата на договаряне с обявление следва да бъде отменено като незаконосъобразно. В една такава процедура възложителят издава, освен решения за откриване на процедурата и за избор на изпълнител, още и решение, с което обявява кандидатите, които ще бъдат поканени в договарянето.

В настоящия случай има влязло в сила решение на КЗК, с което се отменя решението на възложителя, с което се обявяват участниците, допуснати до договарянето. Това прави невъзможно сключването на договор за възлагане на обществената поръчка или нейното прекратяване с мотива, че всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. За възложителя е налице задължение да покани за участие в договарянето и други кандидати.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на заявленията за участие на кандидатите в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и мотивите в решението.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »