Позитивният ефект от търг.вериги върху фиска, в периода 2007-13 , е 1.93 млрд. лева

22 април 2014 - 17:47 |   Прочетена (1833) |   Препоръчай (1) |   Коментари (0)

В годините, в които наблюдаваме най-значително разрастване на броя обекти на модерната търговия (2006, 2008, 2009, 2013 г.), се забелязва и най-сериозният ръст в оборотите, който не може да се обясни изцяло с повишено потребление или инфлация. Когато тези два фактора се изолират, ефектът от изсветляване на търговията на дребно се оценява на 5 млрд. лв. за периода 2004-2013 г., а данъчният ефект по линия на допълнително събрания ДДС - на 1 млрд. лв. внесен ДДС за периода. Това се казва в анализ на Института за пазарна икономика на ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки в България, публикуван във вторник.

 Над 1.9 млрд. лв. повече в бюджета за периода 2007-2013 г.

 Според частта в проучването, посветена на фискалните ефекти от развитието на търговските вериги, "данъчните ефекти от присъствието на големите вериги не се изчерпват само с изсветляване на търговията и повече внесени косвени данъци. От 2007 г. досега десетте най-големи търговци с храни на дребно са внесли близо 475 млн. лв. данъци и осигуровки върху възнагражденията на служителите си".

 Към тези числа трябва да се прибавят и приблизително 78 млн. лв. платени корпоративни данъци, по оценки на ИПИ на база данни от веригите. Кумулативният ефект върху фиска от внесените преки и косвени данъци и от изсветляването на част от търговията с храни за периода 2007-2013 г. се изчислява приблизително на 1.93 млрд. лв. или 1.3% от данъчно-осигурителните приходи в консолидираната фискална програма за същия период, отбелязват авторите на изследването.

 Над 23 000 работни места с 38% по-големи заплати

 Данните в частта от анализа, посветена на ефектите върху българския пазар на труда, сочат, че десетте най-големи вериги дават работа на над 23 000 души към края на 2013 г. Това е около 6% от всички заети в сектора на търговията, като наетите в десетте най-големи вериги получават средно с 38% по-големи брутни възнаграждения спрямо останалите в сектора или 1048 лв. спрямо 759 лв. на месец.

 Веригите развиват хранителната индустрия в България

 Според анализа на ИПИ съществува набор от доказателства, че възходът на веригите влияе позитивно върху хранителната индустрия като цяло (особено от гледна точка на потребителя), а и върху веригата на доставки. Те стимулират конкуренцията, ефективността, иновациите, потребителския избор, пазарната експанзия и връзките с други сектори на икономиката, а също подпомагат трансфера на знания и умения.

 Модерната търговия в България води началото си от първата половина на 90-те години, като от година на година конкуренцията в сектора се изостря все повече. Към момента Топ 10 на веригите по приходи заемат около 30% от пазара, а останалите почти 70% се държат от по-малки и регионални вериги и самостоятелни магазини.

 През последните около 5 години конкуренцията в модерната търговия е толкова мощна, че 5 инвеститора излизат от българския пазар, една верига сменя собствеността си 3 пъти, а няколко бранда биват закрити. Тези процеси, както и бизнес моделите на компаниите доведоха до редица положителни ефекти за потребителите.

 До 35 000 стоки на по-ниски цени

 Резултатите от проучването на ИПИ, както и други проучвания, сочат, че търговските вериги предлагат основни хранителни продукти на по-ниски цени спрямо другите магазини. В същото време асортиментът им е значително по-голям. Докато малките магазини предлагат средно 500 вида стоки, средният брой артикули, предлаган в дискаунтърите е 1300, в супермаркетите е 12 000, а в хипермаркетите стига до 35 000.

 Друг съществен ефект от потребителска гледна точка е качеството на стоките. Според редица проучвания, цитирани в доклада на ИПИ, качеството на продуктите в големите вериги е по-високо от това в традиционните канали за търговия.

 Модерната търговия обикновено налага свои стандарти, които често надхвърлят държавните такива в съответните държави. В България, Полша и Румъния качеството е другата важна причина освен цената, поради която потребителите насочват част от покупките си към веригите

 Модерната търговия стимулира сектора на услугите

 Извън еднократните инвестиции и работните места, които търговските вериги създават при отварянето на нови обекти, те имат постоянни разходи, които захранват други дейности в сектора на услугите и по косвен път спомагат за разкриването на нови работни места в икономиката, се казва още в анализа на ИПИ.

 Освен значителните разходи, които правят за комунални услуги, веригите формират 3,6% от рекламния пазар, 2% от пазара на частни охранителни услуги в страната, създават пазар на недвижими имоти за над 10 млн. лв. на година, между 4 и 5 млн. лв. на година за почистващи услуги.

 Към тези числа могат да се прибавят по средно 4.2 млн. лв. на година за телекомуникационни услуги, 3 млн. лв. за поддръжка на софтуер и хардуер, 2.4 млн. лв. за счетоводни и данъчни услуги, 2.2 млн. лв. за банкови услуги, 1.6 млн. лв. за счетоводни услуги и др.

 Над 70% от стоките във веригите са български

 Според анализа на ИПИ средният дял на оборота в Топ 10 на веригите, който се пада на стоки, доставени от български производители или дистрибутори, се движи около 72% в периода 2007-2013 година. Като в цели продуктови групи българското производство е абсолютен монополист или държи значителен пазарен дял (като например охладено и замразено пилешко месо, бяло саламурено сирене, кашкавал, лютеница и пр.).

 Според проучването, благодарение на партньорството си с търговските вериги, възможностите, които получават българските производители, могат са се обобщят така: супермаркетите представляват ефикасен и мощен пазарен инструмент за диверсификация на продукцията (например, ако един малък магазин предлага няколко десетки артикула млечни продукти, то един хипермаркет предлага стотици такива артикули) и за понижаване на разходите за потребителите. По този начин веригите предоставят на производителите достъп до по-голям и по-разнообразен пазар.

 Сдружаване и сътрудничество по цялата верига на доставки

 Според ИПИ предизвикателството към малките производители в момента е сдружаването – общото предлагане, пласиране и инвестиции са възможност да стъпят в големите вериги, а нишовото производство и таргетиране на определени потребителски изисквания би им гарантирало трайно присъствие в по-малките търговски обекти.

 Интересен пример за реакция в това отношение е Чехия. Там изискванията на веригите за количество и разнообразие на продуктите се превръщат в движещ мотив за създаването на организации на производителите на плодове и зеленчуци. Тези организации спомагат за преодоляването на проблемите с недостатъчния обем на продукцията и липсата на инвестиционен капитал у малките производители. Участниците в подобни организации се ползват от обща инфраструктура за съхранение, сортиране и пакетиране, както и от нарасналата пазарна сила в преговорите с веригите.

 Сътрудничеството между международни търговски вериги и местни фирми би могло да обхване цялата верига на доставки. Един пример в това отношение е Индонезия, където група от организации на малки производители на пъпеши, международна верига супермаркети, компания за семена и препарати, специална правителствена програма и специализиран търговец на едро затварят веригата производство-доставка-реализация.

 Победител е потребителят

 Заключението от проучването е, че ефектът от развитието на търговските вериги върху традиционната търговия у нас е двустранен – от една страна част от малките обекти не издържат на конкуренцията, но от друга се отварят нови възможности за специализирани магазини и като цяло нетният ефект върху пазара на труда не е негативен, а в най-лошия случай - неутрален по отношение на броя на заетите в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия.

 Местните производители и доставчиците са поставени пред необходимостта да се съобразяват с нови условия и да полагат повече усилия да бъдат конкурентоспособни, ефективни и иновативни. От всички тези промени в сектора най-големият победител са потребителите, за чието внимание се борят все повече играчи, които се стремят да предоставят по-добра продукция и услуга на по-ниска цена, се казва в заключение в анализа на ИПИ.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »