Бургаската прокуратура спря строежите на къмпинг Юг

03 юни 2015 - 14:52 |   Прочетена (6673) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Бургаската окръжна прокуратура спря изпълнението на инвестиционни проекти и издадените от главния архитект на община Царево разрешения за строеж на територията на къмпинг "Юг", съобщиха от държавното обвинение.

Главният архитект на Община Царево е издал разрешение за строеж на вилно селище, по което е предвидено изграждането на 16 вили. На място е установено, че строителството е започнало, като са изпълнени стоманобетонови основи и армирана бетонова настилка на две от сградите.

По инвестиционно предложение "Изграждане на хотелски комплекс "Лазурно море" в района на къмпинг "Юг" главният архитект на община Царево е издал и разрешение за строеж на "Сезонен хотел", за строеж на ресторант и за преустройство и пристройка на обслужващи сгради в заведение за обществено хранене, тип Бистро. Тези обекти са реализирани и за тях са издадени съответните удостоверения за въвеждане в експлоатация.

В екологичното ни законодателство са настъпили промени, съобразени с европейски директиви и създаването на екологична мрежа "Натура 2000". Изискване на националното и наднационалното законодателство е инвестиционните предложения да се подлагат на проверки, за да се оцени въздействието им върху защитените зони.

В хода на извършената проверка е установено наличие на сиви стабилизирани дюни в района на къмпинг "Юг". Разрешенията за строеж са издадени, без да е проведена процедура по оценка за съвместимост по закона за биоразнообразието. Разрешено е строителство е и извършено такова, без да е проведена процедурата. Това предполага наличието на опасност от унищожаване и увреждане на най-близко разположената защитена зона - част от европейска мрежа.

Извършването на оценка на съответствието се налага от една страна в изпълнение на екологичното законодателство на България, а от друга и поради това, че бреговата ивица на къмпинг "Юг", в който са разположени имотите, е граница на акваториалната част на защитената зона "Ропотамо". Последствията от засиленото присъствие на хора са предпоставка за преки и косвени негативни въздействия особено върху морските природни местообитания и видове, предмет на опазване в зоната, в резултат на неустановено въздействие върху водите като ключов елемент на зоната.

Установената в къмпинг „Юг" активна плажна ивица, на която се намират подвижни дюни и неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност /сиви дюни/, обуславя незаконосъобразността /нищожността/ на разрешенията за строеж.

Разрешенията за строеж са издадени при груби нарушения и неспазване на разпоредбите на конституцията, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, поради което прокуратурата ги е протестирала и спряла изпълнението им до разглеждането на протестите.

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »