Учредено е право на строеж за електропровод между подстанции „Марек” и „Самоков”

12 декември 2012 - 16:55 |   Прочетена (588) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Правителството учреди възмездно безсрочно право на строеж върху имоти – публична държавна собственост, в полза на „Национална електрическа компания” ЕАД. Терените в землището на с. Клисура, община Самоков, са необходими за изграждане на електропровод между подстанциите „Марек” и „Самоков”.

Изграждането на електропровода е в съответствие с приоритетите на правителствената програма и енергийната стратегия на страната.

С друго решение от горския фонд бяха изключени поради промяна на предназначението 2,7 дка гори и земи – публична държавна собственост, разположени в землището на Малко Търново. Терените са необходими за застрояване на граничен контролно-пропускателен пункт „Малко Търново”.

Етикети:

,

,

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »