Променено бе управлението на Българския спортен тотализатор

17 юли 2014 - 09:51 |   Прочетена (6480) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Министерският съвет одобри промени в Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор.

 Първата причина, която налага измененията, е необходимостта от привеждане на подзаконовия нормативен акт в съответствие с последните изменения в Закона за хазарта – относно терминологията на видовете хазартни игри, техническите средства, чрез които игрите се организират, целите, за които могат да се използват приходите, събирани от БСТ.

 Вторият аспект на измененията и допълненията са свързани със създаването на нова организационна структура на държавното предприятие чрез премахването на районните дирекции и поемането на цялото административно, счетоводно и логистично обслужване от централното му управление.

Тази промяна е възможна поради внедрената в предприятието през 2013 г. информационна и комуникационна система за приемане и обработка в реално време на залози за участие в игрите, организирани от БСТ, както и поради поетапното въвеждане на уеб-базирани счетоводна и административно-деловодна система и система за управление на човешките ресурси, сочат от Министерски съвет в мотивите за решението.

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »