Двойно по-малък е излишъкът в бюджета за първото полугодие

01 юли 2017 - 07:47 |   Прочетена (2425) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Двойно по-малък е излишъкът в бюджета за първото полугодие на годината спрямо година по-рано. Причината е в липсата на изпълнението на европейски проекти, докато приходите от данъци и осигуровки се повишават. Това показват предварителните данни за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за първите шест месеца на годината, обявени от Министерството на финансите.

Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа се очаква да бъде положително в размер на 1744 млн. лв., което е 1.8 % от прогнозния БВП. За сравнение година по-рано то е било 3071 млн. лв., което е 3.4% от прогнозния БВП.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към полугодието на 2016 г., основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава, е посочено в съобщението на Министерството на финансите.

Според него причината за това е, че в края на 2015 г. е бил пикът в плащанията по европроекти от стария програмен период 2007 – 2013 г., които са били разплатени през първото полугодие на 2016 г.

Факт е обаче, че вече четвърта година усвояването на европейските средства буксува и усвоените до момента средства са едва 10 на сто от отпуснатите на страната ни над 15.2 млрд. лв. за периода 2014 – 2020 г., според данните в публичния модел на ИСУН 2020.

Приходите и помощите по КФП към юни 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 17 483.9 млн. лв., което е 49.3 % от годишния разчет. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да е 51.3 % от разчета за годината. Съпоставени със същия период на предходната година те нарастват с 1035.2 млн. лв. (6.6 %). Ефект върху ръста оказва повишаването на здравните и пенсионни осигуровки, които перз тази година са по-високи спрямо 2016 г..

Постъпленията от помощи през тази година са по-ниски спрямо полугодието на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 25.4 %. В съобщението на финансовото министерство не е посочено на колко възлизат възстановените средства от ЕС. За сравнение излишък по европейските средства година по-рано е в размер на 1405.9 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската в бюджета на ЕС, се очаква да бъдат в размер на 15 739.5 млн. лв. към края на юни 2017 г. Това е 42.8% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 14 638.7 млн. лева, което е било 42% от годишния разчет. Нарастването им спрямо същия период на предходната година е главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд пенсии, посочват от финансовото министерство.

Вноската на България в бюджета на ЕС изплатена от централния бюджет възлиза на 488.3 за първото полугодие на годината.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »