България пласира 10-годишен дълг за 50 млн.лева при 2.04% доходност

21 април 2015 - 11:26 |   Прочетена (1069) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 22 април 2025 година, съобщиха от министерството. 

На проведения вчера аукцион бяха пласирани ДЦК в обем от 50 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност от 2.04 %. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 197 базисни пункта. 

Общият размер на подадените поръчки достигна 122.10 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.44.

Емисията е бенчмаркова по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите. Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 74.4%, следвани от пенсионните фондове – 18.6% и гаранционните и договорните фондове със 7%.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »