КЗК досега не е уведомена за смяна на собствеността в БТК

19 март 2015 - 12:55 |   Прочетена (735) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

В Комисията за защита на конкуренцията не е постъпвала информация за смяна на собствеността на "Българската телекомуникационна компания", /с търговско име Виваком"/ съобщи говорителят на антимонополния орган Марио Гаврилов, цитиран от БТА. Възможно е обаче регулаторните органи на ЕС да бъдат нотифицирани за такава сделка, добави той.

Групата Ел Ай Си 33 (LIC33), обединяваща инвеститори от ЕС, специализирани по операции на нововъзникващите пазари и изпаднали в затруднено положение обяви, че придобива мажоритарния дял на Виваком и други водещи компании в България.

Предишният собственик окончателно е продал активите срещу ангажимента на инвеститора да рефинансира всички дългове към различни банки. Първоначалната оценка на консолидираните задължения, които ще се рефинансират, е за 900 милиона евро, пише в съобщението на групата.

Трансакцията трябва да бъде одобрена от регулаторните власти и новите инвеститори вече са започнали усилията по рефинансирането наред с преструктурирането с цел да се стабилизира положението, се допълва в съобщението.

На 20 февруари тази година КЗК изпрати по компетентност в ГД "Конкуренция" на Европейската комисия казуса с контрола над Българската телекомуникационна компания.

След сигнал на "Технологичен център - институт по микроелектроника" АД КЗК образува преписка КЗК-41/2015 г. В сигнала се изказва предположение за осъществена концентрация чрез придобиване на контрол върху "Българска телекомуникационна компания" ЕАД. КЗК прие, че при евентуално прехвърляне на дялове от "Бромак Телеком Инвест" АД на SHCO 79, s.a.r.l Люксембург, косвено би довело и до промяна на контрола върху БТК ЕАД.

Засегнато предприятие от една страна е всяко от придобиващите съвместен контрол дружества, а от друга - придобиваното предприятие, пише в съобщението от 20 февруари.
Съгласно предоставената в хода на проучването информация, поне две от засегнатите предприятия (групата ВТБ и "БТК" ЕАД) са реализирали оборот през 2013 г. (годината преди твърдяното прехвърляне на дялове), покриващ праговете на чл. 1, ал. 2 от Регламент (ЕО) 139/2004 г. на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО). На основание чл.21, т.3 от Регламента за сливанията, нито една държава-членка няма право да прилага националното си законодателство по отношение на конкуренцията спрямо концентрация с общностно измерение, т.е. евентуално извършената сделка би попаднала под изключителната юрисдикция на ЕК, посочват от КЗК.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »