Държавата пласира едногодишни ДЦК при доходност от 0.78%

09 септември 2014 - 10:56 |   Прочетена (652) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Министерството на финансите пласира емисия едногодишни сконтови ДЦК с номинал 300 млн. лв. и с падеж 10.09.2015 година, съобщиха от ведомството. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на одобрените поръчки на проведения вчера аукцион е 0.78%.

Издадените книжа са краткосрочни и по тях не се изплаща лихвен купон. Доходността за инвеститорите се формира на база отстъпката от номиналната стойност при придобиването им. Средната цена, по която участниците купиха книжата, е 99.22 за 100 лева номинал.

Предложеният и одобрен обем на емисията е 300 млн. лева. Бяха направени поръчки за близо 694 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.31.

Постъпленията от емисията са предназначени за рефинансиране на изплатената на 4 септември 2014 г. емисия едногодишни ДЦК в същия обем. Тогава доходността беше 0.6%, а коефициентът на покритие - 3.53. 

Разпределението на инвеститорите на аукциона е идентично с това от миналата година, като банките придобиват 70% от книжата, пенсионните фондове 16.89%, застрахователни дружества 7.56% и договорните фондове 5.55%.

Регистрираната на аукциона доходност е по-ниска от пазарната доходност на книжа в национална валута с остатъчен матуритет от една година на следните държави: Унгария (1.32%), Гърция (1.44%), Полша (1.97%), Румъния (2.10%), Хърватия (2.15%), Сърбия (8%) и Турция (8.47%), се посочва в съобщението на Министерството на финансите.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »