КЗК вини трите ЕРП-та в злоупотреба с господстващо положение

19 март 2015 - 11:18 |   Прочетена (931) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Комисията за защита на конкуренцията предяви на "ЧЕЗ разпределение България" АД, "ЕВН България електроразпределение" ЕАД и "Енерго-про мрежи" АД твърдения за злоупотреба с господстващото положение. Те са налагали необосновано високи цени на достъп до стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което са нарушили конкуренцията и са засегнали интересите на потребителите, се посочва в съобщение на регулатора. 

Комисията е проверила условията, при които електроразпределителните дружества (ЕРП) предоставят права за изграждане на кабелни електронносъобщителни мрежи върху стълбовната мрежа ниско напрежение. 

Пазарният анализ установи, че не съществуват други икономически обосновани възможности за изграждане на електронносъобщителни мрежи, поради което всяко ЕРП е има господстващо положение на територията, която обслужва. 

КЗК стига до извода, че наемната цена е определена без да бъдат отчетени, анализирани и съобразени факторите, които обективно влияят на нейния размер.  ЕРП-тата отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната, и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовата мрежа. Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение. Поради това процесните цени са необосновано високи и имат експлоатативен ефект върху електронносъобщителните оператори и техните клиенти, установява комисията.

Комисията припомня, че през май миналата година е предявила същото твърдение на трите дружества, но с цел по-голяма пълнота е  върнала преписката за допълнително проучване. Сега регулаторът потвърждава изводите въз основа на още  данни. 

Определението не подлежи на обжалване. Засегнатите компании имат 30 дни, за да възразят, те могат да поискат и да бъдат изслушани устно в открито заседание.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »